E mërkurë, 27 Maj, 2020

DISPOZITAT E MYSAFIRLLËKUT

Allahu i Madhëruar thotë: “A ke arritur të dëgjosh ti për rrëfimin e mysafirëve të ndershëm të Ibrahimit? Kur patën hyrë...

PËRMENDJA E ALLAHUT (DHIKRI)

Hyrja Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe mëshira e Tij qofshin mbi Pejgamberin Muhamed sal-lAllahu alejhi ue selem. Nëse mund ta përshkruajmë...

Cilësitë e besimtarit në kohën e fitneve

  Cilësia e parë: largimi nga hidhërimi dhe ngutja Kur njeriu hidhërohet, nuk mund t’ia qëllojë të vërtetës, prandaj Pejgamberi sal-lAllahu alejhi...

Itikafi

Itikaf është të qëndruarit në xhami me nijet të caktuar, për t’i bërë ibadet Allahut të Lartësuar, edhe në qoftë një...

DOBITË E PËRGJITHSHME TË AGJËRIMIT

  Prej dobive të përgjithshme të agjërimit janë: Shpërblimi i agjërimit pa kufij. Gëzohet agjëruesi kur vjen iftari dhe kur...

Shembulli më i keq – Shejh Salih Megamisi

Shembulli më i keq Dhunti që  e gëzon besimtarin është  që Allahu  t’i dhuroj dituari që e qon drejtë mëshirës së Allahut...

Takimi me Pejgamberin sal-lallahu alejhi ue selem – Shejh Salih Megamisi

Takimi me Pejgamberin sal-lallahu alejhi ue selem Pejgamberin sal-lallahu alejhi ue selem shkoi për t’i vizituar dëshmorët e Uhudit u dha selam...

Në thellësi të kuptimit të sprovës – Shejh Salih Megamisi

Në thellësi të kuptimit të sprovës Me këtë mesazh i drejtohem çdo njeriu të sprovuar me të gjitha llojet e sprovave që...

Begatia më e madhe – Shejh Salih Megamisi

Njeriu duhet ta falënderoj Allahun, që e ka bë nga rob te Tij dhe prej umetit te Muhamedit sal-lallahu alejhi ue...

Prej veprave më të mira

Prej veprave më të mira Ebu Derda, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, kumton se Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue selem ka thënë:...

Me te lexuarat

5. Mjedisi dhe mbrojtja e tij në vështrimin islam

Mjedisi dhe mbrojtja e tij në vështrimin islam Subjekti: Mjedisi dhe mbrojtja e tij në vështrimin islam Burimi : Akademia Ndërkombëtare e Fikhut Islam Vendimi : nr.185(11/19) Përzgjodhi...