E diel, 28 Shkurt, 2021

Kandili i Ramzanit

Kandili i Ramzanit Këtë libër e kem hartuar si  botim special, në brendësinë e të cilit gjenden tridhjetë tema për tridhjetë ditë...

10 Sfidat e Jetës – Rashit Zylfiu

10 SFIDAT E JETËS Ky libër vjen në duart tuaja si rezultat i inspirimit  nga një program televiziv që titullohet “Momenti”,nga autori...

NJË DITË ME TË DASHURIN TËND MUHAMEDIN

NJË DITË ME TË DASHURIN TËND MUHAMEDIN (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) Titulli original: “JEVMUN ME’A HABIJBEK SAL-LALLAHU ALEJHI UE SEL-LEM” Autor:...

Libri: VIRUSI CORONA KËSHILLA DHE MËSIME

Libri: VIRUSI CORONA KËSHILLA DHE MËSIME Autor: Ejmen SHABAN Përktheu: RASHIT ZYLFIU Autor: Ejmen SHABAN Përktheu: Rashit ZYLFIU Titulli: VIRUSI CORONA KËSHILLA DHE MËSIME Recensent: Dr. Sedat...

Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur’anit

“Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur'anit”, “Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur'anit ‘’ Lexuesi...

Me te lexuarat

5. Mjedisi dhe mbrojtja e tij në vështrimin islam

Mjedisi dhe mbrojtja e tij në vështrimin islam Subjekti: Mjedisi dhe mbrojtja e tij në vështrimin islam Burimi : Akademia Ndërkombëtare e Fikhut Islam Vendimi : nr.185(11/19) Përzgjodhi...