Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur’anit

0
1909

“Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur’anit”,

“Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur’anit ‘’ Lexuesi në këtë libër do të hasë atë që është thelbësore, e cila ngjall kureshtjen e tij për të ditur më shumë rreth këtyre sureve: emrin, shkakun e zbritjes, kuptimin e ajeteve- që është zemra e studimit dhe ajo që ne duhet të marrim- mësimet dhe mesazhet nga këto kaptina kur’anore.

Punimi në fjalë është një përmbledhje e brendësisë së mbi pesëmbëdhjetë librave të tefsirit. Jemi munduar t’i sjellim lexuesit tematikën dhe analizën e këtyre kaptinave që ta ketë më të lehtë për të krijuar një kuptim më të qartë për atë që përcjellin këto kaptina dhe që më pas ta ketë më të lehtë që edhe gjatë namazit të jetë më i përkushtuar.

Titulli: Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur’anit

Autori: Rashit Zylfiu

Recensent:  Sabri Bajgora

Redaktor fetar: Alaudin Abasi

Korrektor letrar: Arjan Koçi

Radhitja kompjuterike: Avni Gashi

Ballina: Dorlir Kraja

Boton: KBI-Gjilan

Adresa : Zija Shemsiu 118,60000, Gjilan

Tirazhi: 1000 copë

Botimi i parë: Ramazan 1436/Korrik 2015

 

Shkarko librin:10 Sfidat e jetes

Artikulli paraprakKandili i Ramzanit
Artikulli tjetërPOZITA E SUNETIT NË ISLAM