Kandili i Ramzanit

0
1061

Kandili i Ramzanit

Këtë libër e kem hartuar si  botim special, në brendësinë e të cilit gjenden tridhjetë tema për tridhjetë ditë Ramazani. Ky kontribut modest është një përmbledhje materialesh të ndryshme që kemi shkruar, përkthyer, përmbledhur e përshtatur për besimtarët. Lus Zotin që kjo puhizë ditore të shërbejë edhe si një katalog udhërrëfyes gjatë ditëve të Ramazanit.

Autor: Rashit Zylfiu

Recensoi: Dr. Sedat Islami

Korrektor letrar:Mr. Arjan Koçi

Ballina dhe radhitja kompjuterike:Avni G. Gashi

Boton: KBI-Gjilan

Tirazhi: 3000

Prill/ Ramazan, 2017

rashitzylfiu.com

 

Shkarko librin:10 Sfidat e jetes