10 Sfidat e Jetës – Rashit Zylfiu

0
3486

10 SFIDAT E JETËS

Ky libër vjen në duart tuaja si rezultat i inspirimit  nga një program televiziv që titullohet “Momenti”,nga autori Mustafa Husni, më pas i kam shtjelluardhe përpunuar mendimet derisa i kam shpalosur fillimisht para besimtarëve në ditën e xhuma. Duke parë interesimin e madh dhe kërkesën e besimtarëve, e pamë të arsyeshme që këto tema të dalin edhe në formë libri.

Pikërisht për t’i kuptuar disa nga sfidat më të mëdha dhe më të shpeshta të jetës vjen edhe ky libër, i cili shërben si një udhërrëfyes për besimtarët. Si t’i kuptojmë sfidat, si t’i mësojmë të dyja anët e medaljes, dobitë dhe dëmin, dhe në fund të marrim me vete edhe ilaçin që sjell ky libër për çdo sfidë që trajton.

Titulli:

10 SFIDAT E JETËS

Autori:

Rashit ZYLFIU

Recensent:

Dr. Sedat ISLAMI

Korrektor letrar:

Arjan KOÇI

Ballina&radhitja kompjuterike:

Avni G. GASHI

Boton:

KBI-Gjilan

Tirazhi:

1000 copë

Botimi i parë:

Ramazan 1437/Qershor 2016

©Të gjitha të drejtat të rezervuara për autorin.

Info: rashitzylfiu@gmail.com

 

Shkarko librin: 10 Sfidat e jetes