2. Aborti i fetuesit të deformuar fizikisht

Aborti i fetuesit të deformuar fizikisht Subjekti: Aborti i ftuesit të deformuar fizikisht Burimi : Akademia Ndërkombëtare e Fikhut Islam...

1. Planifikimi Familjar

( Dispozita e sheriatit ne përcaktimin  pasardhësve ) Subjekti: Planifikimi Familjar ( Dispozita e sheriatit ne përcaktimin pasardhësve ) Burimi : Akademia Ndërkombëtare...

1. A është ajeti i fundit i zbritur fjala e Allahut?

0
Desha ta di a është ajeti i fundit i zbritur fjala e Allahut: “Dhe ruajuni asaj dite që do të ktheheni tek...

A shkojnë dikur në xhenet ata besimtarë me të cilët ndizet zjarri fillimisht?

0
Pyetje: A shkojnë dikur në xhenet ata me të cilët ndizet zjarri fillimisht, besimtarët muslimanë që kanë luftuar, kanë lexuar Kur’an...

Me te lexuarat

Trashëgimia e femrës ne Islam

0
Falënderimet i takojnë Allahut, që na udhëzoi ta kuptojmë Islamin dhe na sqaroi dispozitat në librin e Tij. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut...