7. SFIDA E PËRBALLJES ME MËKATIN

0
“Ai di për shikimin me cep të syve, edhe për atë që e fshehin në zemra.”(Gafir: 19) Ka njerëz që kur dëgjojnë...

6. SFIDA E FRIKËS

0
  “Dhe i siguroi prej çdo frike!’’ (Kurjesh: 4) Edhe pse njerëzit besojnë se dobia dhe dëmi janë në duart e Allahut, në...

10 këshilla të arta për çiftin e ri

0
Historia duhet falënderuar që na solli detaje të cilat ndoshta errësira e injorancës sonë do t’i mbulonte, por ajo i zbuloi....

5. SFIDA E DHEMBJES

0
“Duaje të dashurin, por përmbahu...” Sa e sa njerëz në jetë, kur i shohim apo i përmendim, na hapin plagët e shkaktuara...

4. SFIDA E DËSHPËRIMIT

0
  “Mos humbni shpresën në mëshirën e Allahut!”(Jusuf: 87) Çdo njeri në jetë ka dëshira dhe ëndrra, të cilat dëshiron t’i realizojë,por ekzistenca...

3. SFIDA E TËRHEQJES NË JETË

0
SFIDA E TËRHEQJES NË JETË “Përqendrohu vendosmërisht ashtu si je i urdhëruar.” (Hud: 112) Gjëja më e shtrenjtë që posedon njeriu, pasuria më...

Si të llogaritësh zekatin e pasurisë tënde?

0
Allahu i Madhërishëm e ka bërë farz zekatin dhe e ka bërë një prej shtyllave të Islamit. Kushtet me të cilat...

Meditime rreth sures Buruxh

0
Falënderimet dhe lavdia janë vetëm për krijuesin e qiejve dhe të tokës. Paqja dhe begatitë qofshin  mbi të Dërguarin Muhamed salallahu...

DISPOZITAT E NIJETIT

0
Falënderimi i takon Allahut krijuesit të qiejve dhe të tokës. I lartësuar qoftë Ai (Allahu), që e bëri sinqeritetin dhe pasimin...

DISPOZITAT E MYSAFIRLLËKUT

0
Allahu i Madhëruar thotë: “A ke arritur të dëgjosh ti për rrëfimin e mysafirëve të ndershëm të Ibrahimit? Kur patën hyrë...

Me te lexuarat

Trashëgimia e femrës ne Islam

0
Falënderimet i takojnë Allahut, që na udhëzoi ta kuptojmë Islamin dhe na sqaroi dispozitat në librin e Tij. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut...