Orari i thjeshtë ditor i muslimanit dhe i muslimanes

0
851
  1. Falja e pesë kohëve të namazit në kohën e vet.
  2. Leximi i dy faqeve Kur’an.
  3. Përmendja e Allahut gjatë ditës.
  4. Leximi i haditheve gjatë ditës nga libri “Rijadus Salihin”.
  5. Dhënia 1 euro lëmoshë gjatë ditës.
  6. Ndaloje gënjeshtrën dhe përgojimin.
  7. Ecja gjysmë ore gjatë ditës.
  8. Punët që kryen, kryeji me përpikëri.
  9. Agjëro tri ditë çdo muaj dhe fale namazin e duhasë dhe të vitrit.
  10. Fali muslimanët dhe kërko falje për ta çdo ditë.