Si të zgjohemi për namaz

0
996

-Allahu i Lartësuar distancohet nga ata që lënë namazet. Ka thënë Pejgamberi salallahu alejhi ue selem: “Mos e lër qëllimisht namazin. E, ai që e lë namazin qëllimisht është larguar nga ai (është ngritur përgjegjësia) e Zotit dhe të Dërguarit të Tij.” (Shënuar nga imam Ahmedi në Musnedin e tij)

E pas gjithë kësaj, cila është zgjidhja?

• Secili prej nesh të vërë alarmin për namazin e sabahut çdo ditë.
• T’i jepet namazit pozita e duhur, që t’i koordinojmë punët tona në bazë të kohëve të namazit e jo në të kundërtën.
• Të biem në gjumë herët dhe të zgjohemi herët, që të fillojmë punën herët, kur Allahu i Madhëruar ua shpërndan furnizimin njerëzve.
•Të shoqërohemi me njerëz të mirë, që të na ndihmojnë për t’u zgjuar në namazin e sabahut.
• Praktikimi i lutjeve para se të flemë dhe të lutemi, që Allahu i Madhëruar të na ndihmojnë të falim namazin në kohën e duhur .
• Të ndihemi fajtorë dhe mëkatarë nëse na kalon koha e namazit dhe t’i japim Zotit besën se nuk do ta përsërisim atë mëkat të madh më.
Lus Zotin që të na bëjë prej të dashurve të Tij dhe të na furnizojë me sinqeritet në fjalë dhe vepra.
E vërteta është prej Allahut, gabimet nga njeriu dhe shejtani.