Diçka interesante mbi Kuranin

0
635

Diçka interesante !

Si të dimë numrin e kaptinave, mekase dhe medinase ?

  • Kaptina bekare ka gjithsej 286 ajete . Numri 286 është tre shifrorë.
  • Nëse numrit 286 e largojmë numrin 2 mbetet numri 86 e që është numri i kaptinave mekase.
  • Nëse numrit 286 e largojmë numrin 6 mbetet 28 e që është numri i kaptinave medinase.
  • 86 +28 = 144 gjithsej që është numri i kaptinave në Kuran.

Rezyme :

286 numri i ajetëve të kaptinës Bekare

86 kaptina Mekase

28 Kaptina Medinese

114 kaptina në Kuran .

Përzgjodhi Rashit Zylfiu