Realiteti i pendimit

0
817

Pendimi është kthim tek Allahu, është një veprim madhor që kërkon përpjekje të madhe. Pendimi është kthim në natyrshmërinë njerëzore sepse çdokush që largohet nga Zoti është larguar nga natyrshmëria e tij dhe ka humbur identitetin e tij. Pendimi është kthimi nga rruga e shkatërrimit në rrugën e paqes dhe lumturisë. Kush kërkon pendim nuk duhet të harrojë se aq hapa sa ka kaluar duke u larguar nga Allahu, po aq i nevojiten që të kthehet tek Allahu. Dhe e rëndësishme është që ta kuptojë se i gjithë ky largim nga Allahu është si pasojë e vetes së tij, e pasimit të egos, pakujdesisë, moskapjes për litarin e Allahut dhe si pasojë e vetëbesimit të tepruar dhe mendimit të keq për Allahun.

 

Kthimi tek Allahu mund të arrihet vetëm kur ta kuptosh

  • se ti je larg Allahut
  • ta njohësh Allahun, emrat dhe cilësitë e Tij
  • se je bërë rob i vetes tënde dhe i shejtanit
  • se rrëzimi në pusin e epsheve është për shkak të injorancës tënde.

Çelësi i pendimit

Rruga e parë që duhet të dish drejt pendimit është të qëndrosh me veten disa momente, që ta edukosh egon me këto gjëra:

 

Përkujtimi dhe këshilla

Nefsi i njeriut ose do të këshillohet që ta ndryshojë gjendjen ose do të rrijë dhe vuaj pasojat nëse nuk ndryshon.

Allahu thotë:

“…atë ditë kur njeriu do të shohë çka ia kanë bërë duart e veta dhe mosbesimtari do të thotë: “Ku është ai fat të kisha qenë dhé!” [2]

 

“dhe do ta gjejnë të shkruar atë çka kanë bërë. Zoti yt askujt nuk do t’i bëjë padrejtësi.”[3]

 

Njeriu duhet patjetër të jetë transparent me nefsin e tij e t’i thotë: -O nefsi im, a je i gatshëm që të vazhdosh kështu e nesër  të vuajmë të dy së bashku?!

Nefsi im, a do të ndryshosh apo do të jesh nga ata të cilët thonë “nesër, se ka kohë”? Dhe koha një ditë kalon.

 

Largimi nga vendet e mëkatit

 

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Njeriu është në fenë e atij që shoqëron. Le të shikojë çdonjëri nga ju se kë po shoqëroni.”

Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: “Mos u shoqëro me njeriun e keq sepse ai ta hijeshon të keqen dhe dëshiron të jesh si ai.”

Ndrysho shoqërinë, ndrysho vendin ku i ke mëkatuar Zotit sepse shejtani është i gatshëm të shpalosë kujtimet e errëta të së kaluarës tënde.

Mjafton të kujtojmë rrëfimin e njeriut që vrau 99 persona.

 

Qortimi dhe frikësimi i nefsit

Thuaj menjëherë nefsit: -O nefs, nëse vdesim tani, si do ta takojmë Zotin e gjithësisë?

Ditët janë të numëruara në këtë jetë, vdekja është afër, dheu është shtrati yt. Kush të shtyu të jesh kaq neglizhent dhe mosmirënjohës?

Ndrysho shtëpinë tënde!

 

Angazhimi i nefsit 

Natyra e njeriut e do rehatinë, qetësinë dhe shpeshherë ikën prej përgjegjësive. Nefsi është ai që nëse nuk e angazhon në punë të hairit, ai të angazhon në punë të sherrit, prandaj njeriu duhet t’i dijë qëllimet e jetës dhe të japë maksimumin për të qenë aktiv në jetë. Kjo jetë kërkon prej nesh angazhim dhe sakrificë për ta fituar shpërblimin e Allahut.

 

Rrënimi i idhujve

Pasimi i egos është në vetvete pasim i një idhulli që me kalimin e kohës njeriu e adhuron pa e kuptuar. Ka shumë gjëra në këtë jetë që njeriut i shndërrohen në idhuj dhe i adhuron pos Allahut, si pasuria, imoraliteti, mendjemadhësia, muzika, etj.

Ibrahimi alejhi selam i prishi idhujt për të adhuruar Allahun, edhe pse ata ishin të ngurtë. Kështu veproi edhe Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Kurse ne ashtu sikurse kujdesemi për trupin dhe rrobat që të jenë të pastra, duhet ta edukojmë edhe nefsin tonë duke e pastruar nga idhujt e ndryshëm që janë pengesë mes nesh dhe kthimit tek Allahu.

Autor: Rashit Zylfiu

Seria: Pse pendimi?

 

[1] Ligjëratë e dates 06/03/2015.

[2] Kur’an, Nebe: 78.

[3] Kur’an, Kehf, 49.