Si të përgatitemi për provime

0
923
 • MËSO DHE AVANCO!

Si të përgatitemi për provime

 1. Fillo me emrin e Zotit tënd, me ‘Bismilah’, lute Zotin të të dhurojë bereqet në kohë dhe sukses.
 2. Organizimi
 • Përgatitja e një plani për mësim.
 • Pajisja me mjete shkollore.
 • Caktimi i kohës për pushim.
 • Shpërblimi i vetes në çdo kohë që i përmbahesh planit.
 1. Fokusimi
 • Largimi nga pajisjet elektronike.
 • Përcaktimi i prioriteteve mësimore sipas mundësive dhe kohës në dispozicion.
 • Preciziteti në planin e përcaktuar.
 • Largimi nga çdo gjë që të prish humorin.
 1. Përsëritje:
 • Shkruaj mësimet në ‘version të shkurtër’.
 • Pyet veten.
 • Shpjegoja shokut.
 • Ki vetëbesim.
 1. Provimet:
 • Zgjohu herët.
 • Ha mëngjes.
 • Lutju Zotit për sukses.
 • Lexo mirë udhëzuesin e provimeve.
 • Shfrytëzo minutat e tua.
 • Sigurohu që ke shkruar emrin dhe të dhënat e tua.
 • Sigurohu që u je përgjigjur të gjitha pyetjeve.

“E, suksesi im varet vetëm nga Allahu.” (Kur’an, Hud: 88)