Takimi me Pejgamberin sal-lallahu alejhi ue selem – Shejh Salih Megamisi

0
703

Takimi me Pejgamberin sal-lallahu alejhi ue selem

Pejgamberin sal-lallahu alejhi ue selem shkoi për t’i vizituar dëshmorët e Uhudit u dha selam atyre, kërkojë falje për ta tek Allahu, bëri dua dhe u dha lamtumirën .

Kemi mbetur unë dhe ti :

Nuk e kemi parë, e as që jemi përshëndet me njëri – tjetrin. Por, mes neve ka një takim ai është pellgu “havdi”  i tij . Kush është i kënaqur me Allahun dhe ndihet i qetë në besimin se nuk ka të adhuruar me merite pos Tij dhe nuk ka shok dhe se Pejgmaberi sal-lallahu alejhi ue selem është rob dhe i dërguari i Tij i vërtet të cilin Allahu e ka dërguar me udhëzim dhe fe të vërtet . Kështu e do të dërguarin e Allahut dhe mundohet të ndalet aty ku ka ndaluar ai edhe pse mund të ketë gabime dhe rrëshqitje por gabimin pason me istigfarë kërkim falje dhe nuk i lëndon njerëzit . Allahu e ka mbrojte zemrën dh gjuhën e tij prej lëndimit të njerëzve dhe askush nuk ankohet prej tij . Për shembull, nëse dikush , që është i njohur me devotshmëri thotë diç të pa pranueshme në fikh kjo duhet t’i sqarohet njerëzve dhe të sjellë argument për atë çfarë ka thënë . Por askujt nuk i lejohet të flasë ndaj personit sepse nderi i tij është i ruajtur me argument prerës. “ Me të vërtet gjaku , nderi dhe pasuria juaj janë të shejta sikurse kjo ditë, në këtë vend dhe në këtë muaj “ . Nuk i lejohet as një personi kushdo që të jetë ai që të flasë kundër këtij personi ngase nderi i tij është i ruajtur me argumente të vërteta dhe prerëse është i ndaluar të thyhet ky ligj përderisa të dëshmohet me një argument tjetër se bënë të behet kjo . Te përshkruarit të cilësive ndaj një personi është ndryshe nga të folurit rreth vetës së tij . Të folurit rreth dikujt është punë e gjygjëtarve e assesi e njerëzve të rëndomtë por as e hoxhallarëve . Nëse njeri e merr për konsideratë dobinë e fesë dhe nderin e vëllait të vetë mysliman sëbashku me dashurin ndaj Pejgamberit sal-lallahu alejhi ue selem dhe nuk e adhuron askënd përveç Allahut , e cila është detyra kryesore që u ka caktuar robërve të Tij. Shpresojmë se ky njeri do ta arrij pellgun “havdin ” dhe do të pijë nga duart e Muhamedit sal-lallahu alejhi ue selem . Një fjalë e tillë është shumë e lehtë por të praktikuarit e saj është e vështirë. Por, është shumë e lehtë për  atë që Allahu ia ka lehtësuar dhe e ka forcuar.

Përktheu: Rashit Zylfiu